ziraatciler ®
Ziraatciler - ziraatciler.com > Bitkisel > Bitki Hastalıkları > A - B Hastalıkları > Bağ H. > Bağlarda Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)

Günün Fırsatı


Hastalık Belirtisi

-Hastalık elverişli koşullarda bitkinin tüm yeşil kısımlarında görülebilirse de daha sık olarak salkım ve tanelerde zarar yapar.
-Tanelerde önce 3–5 mm çapında yuvarlak pembemsi, kızıla yakın lekeler halinde görülür. Leke tane üzerinde homojen bir şekilde büyür ve büyüdükçe rengi de koyulaşır.
-Parmakla bastırıldığında hastalıklı etli kısmından kolayca ayrılır.
-İleri dönemde salkım ve taneler gir renkte bir küf tabakasıyla kaplanır.
Taneler çatlar çok ileri devrede buruşur ve meşinleşmiş gibi görünüm ortaya çıkar.


Hastalığın görüldüğü bitkiler:
-Hastalığın çok geniş bir konukçusu vardır. süs bitkileri, meyveler sebzeler, orman ağaçları, endüstri bitkileri, makiler, çalılar ve yem bitkileridir.
yöntemleri:
Kültürel önlemler:
-Kültürel mücadele mücadele kadar önemlidir.
-Asmalarda güneşlenme ve havalanmayı sağlamak için iyi bir yaprak ve dal seyreltmesi yapılmalıdır.
-Bilhassa dönemi sonbahara kalan bu nedenle yağışlardan etkilenen asmaların üzeri polietilen örtülerle örtülerek, dört köşesinden iplerle yere çakılan kazıklara bağlanmalıdır.
-Üzümler sonbaharda fazla geciktirilmeden hasat edilmeli SO2 (Kükürt dioksit) gazı ile gazlanarak soğuk hava depolarına yerleştirilmelidir.
-Asmalar üzümlerin olgunluk mevsiminde fazla sulanmamalıdır ve fazla çiftlik gübresinden ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.
Kimyasal önlemler:
- İlaçlamaya hastalıkla mücadeleye üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, diğer ilaçlamalar kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalı, ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak son ilaçlama ile hasat zamanına dikkat edilmelidir.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:Yorum yapmak için lütfen yan menüden giriş yapınız.

Ziraatciler - ziraatciler.com > Bitkisel > Bitki Hastalıkları > A - B Hastalıkları > Bağ H. > Bağlarda Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)