ziraatciler ®
Ziraatciler - ziraatciler.com > Bitkisel > Bitki Hastalıkları > A - B Hastalıkları > Biber H. > Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum) ve Mücadelesi

Günün Fırsatı

() ve

Belirtileri:
• Hastalık, kökler hariç tüm toprak altı kısımlarda ortaya çıkmaktadır.
• Gövdenin toprakla birleştiği yerler (), yumrunun bitki ile bağlantı noktaları () ve yumrular  enfeksiyon yerleridir. Bu yerlerdeki hastalıklı alanların anormal büyümesi sonucu urlar oluşur.
• Urlar morfolojik olarak karnabahara benzeyen hiperplastik doku şeklinde gelişen biçimsiz, tomurcuklanmış yapıdadır.  Boyutları toplu iğne başı büyüklüğünden yumruk büyüklüğüne kadar olabilir. Tipik bir ur başlangıçta beyazdır, kabaca  elips şeklinde, ancak yapı olarak genellikle katı olmayıp, yumuşak ve etli, pürüzlü, yapıdadır. Yumrudan kolaylıkla kopabilmektedir.
• Şiddetli bulaşmalarda yumrunun tamamı gal halini alabilir. Şiddetli enfeksiyonlar, yumru oluşumunu önlemek suretiyle  patates üretimini tahrip etmektedir. Hastalık önemli derecede ürün kayıplarına neden olur,hasta yumrular ya tarlada veya depoda çürür.
• Nadir olarak yaprak ve çiçek enfekte olabilse de hastalanmış patates bitkilerinin yeşil aksamında hiçbir değişiklik  görülmez, tıpkı sağlam bitki görünümünde olur ve zarar hasada kadar saklı kalır. Ancak bazen bitki susuz kalmış gibi canlılıkta birazalma olabilir.
• Hastalık etmeni toprakta çok uzun yıllar canlılığını koruyabilmesi nedeniyle, bulaşık tarlada çok uzun yıllar patates  üretimi yapılamamaktadır. Bu gibi alanlar ihraç amaçlı bitki üretiminde ve her türlü üretim materyali yetiştirmek  amacıyla kullanılamaz.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:
• Kültür bitkisi konukçusu patatestir. Domates ve Solanaceae familyasına bağlı diğer bitkiler ve yabani Solanum türleri  etmen tarafından hastalandırılabilirler.

  
:
Kimyasal mücadelesi tavsiye edilmediğinden, etmenin yayılmasını önlemek için mutlaka uygulanmalıdır.
Karantina Önlemleri:
• Tarlada tek bir bitkide hastalık tespit edilmesi halinde, o tarla bulaşık olarak kabul edilir. Bulaşık olduğu belirlenen  tarlalarda patates üretimi ve her türlü üretim materyali (fide, fidan gibi) ve şeker pancarı, soğan vb. gibi toprak  taşıyabilecekbitkiler yetiştirilmemelidir.
• Bulaşık tarlalardan elde edilen yumrular kesinlikle tohumluk, sofralık ve hayvanyemi olarak kullanılmamalı, yakılarak,  kaynatılarak (> 80°C suda) veya bulunduğutarlada derin çukurlara gömülerek imha edilmelidir.
• Bulaşık tarlada kalan yeşil aksam ve yumru artıkları da yakılarak imha edilmelidir. • Tarla kenarındaki Solanum türlerine ait yabancı otlar temizlenmelidir.
• Üreticilerin bulaşık tarlada kullandıkları tarla işleme, çapalama ve hasat sırasında kullandıklara her türlü araç ve gereç  ile hayvanların ayaklarına ve hasat ettikleri ürünün üzerine yapışan toprakların tarla dışına çıkartılması, temiz alanlarınbulaşmasına neden olacağından, bunu önleyici tedbirler alınmalıdır.
• Bulaşık tarlalarda kullanılan her türlü araç ve gereç %5’lik çamaşır suyu (NaOCl) ile dezenfekte edilmelidir.
• Bulaşık tarlaların etrafındaki alanların koruma altına alınması ve bu alanlarda patates üretimi yapılacaksa, etmenin ırklarına dayanıklı olduğu resmi olarak testlenmiş olan patates çeşitleri  yetiştirilmelidir.
• Bulaşık yumrularla beslenen hayvanlarda, patojen hayvan bağırsaklarında da canlılığını sürdürebildiği ve hayvan  dışkısı ile de yayılabileceğinden, hastalıklı yumrular çiğ olarak hayvan yemi olarak kullanılmamalıdır.
Kültürel Önlemler:
• Patates üretiminde sertifikalı tohumluk kullanılmalı
• Hastalık gübre ile de taşınabildiğinden, çiftlik gübresi güvenilir yerden temin edilmeli
• Tarlada kullanmak amacı ile hastalıkla bulaşık yerlerden tarla alet ve ekipman mutlaka çok iyi bir şekilde çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.
Kimyasal Önlemler:
• Bu hastalığa karşı, etkili olmadığı için kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.Yorum yapmak için lütfen yan menüden giriş yapınız.

Ziraatciler - ziraatciler.com > Bitkisel > Bitki Hastalıkları > A - B Hastalıkları > Biber H. > Patates Siğil Hastalığı (Synchytrium endobioticum) ve Mücadelesi