ziraatciler ®
Ziraatciler - ziraatciler.com > Bitkisel > Bitki Zararlıları > A - B Zararlılar > Bamya Z. > Sebzelerde Beyaz Sinek Zararı ve Mücadelesi

Günün Fırsatı

Hastalik Etmenleri: (), ()
Tanımı ve Yaşayışı:
-Erginleri 1 mm boyunda beyaz renktedir.
-Larvaları 0.3-0.7 mm boyundadır.
-Erginler bitkinin büyüme noktalarında ve taze yapraklarda larvalar  yaprağın alt yüzünde bulunurlar.
-Yumurtadan çıkan larva çok hareketlidir.
-Kısa bir süre sonra hareketsiz bir devreye girer ve ergin oluncaya kadar  hareketsiz dönemi devam eder.
-Seralarda mevsim boyunca görülebilirler.
-Yılda 9-15 döl verirler.

 
Zarar Şekli:
-Larva ve erginler bitki özsuyunu emerek beslenirler.
-Emgi sonucu yaprakta sararma meydana gelir.
-Zararlı beslenme sırasında tatlı bir madde salgıladığından yapraklar üzerinde siyah bir tabaka oluşur ve bu kısımlar  özümleme yapamaz.
-Bu nedenle bitki zayıflar verim ve kalite düşer.
-Bitkilerdeki azot miktarının azalmasına neden olurlar. Bu durum bitki büyümesini olumsuz yönde etkiler.
-Virüs hastalıklarını taşırlar.
:
-En uygun konukçusu domates, patlıcan, hıyar olup; biber, kabak, kavun, fasulye gibi sebzelerde, tütün, pamuk ve süs  bitkilerinde zarar yapar. Ayrıca bamya, fasulye, patlıcan, patates, domates, biber, kabak, hıyar, marul ve lahana beyazsineğin zararlı olduğu bitkiler arasındadır.


Mücadele yöntemleri:
Kültürel önlemler:
-Beyazsinek kışı yabancıotlar üzerinde geçirmektedir. Bu nedenle hasattan sonra tarla ve sera çevresindeki yabancıotlar  doğal düşmanlar açısından incelenerek buna göre uygulama yapılmalıdır.
-Yeterince sulama ve gübreleme yapılmalı, aşırısından kaçınılmalıdır.
-Seralardaki giriş-çıkış ve havalandırma yerleri erginlerin girmesini önlemek amacı ile ince tel veya tül ile kaplanmalı,  nem ve sıcaklık artışını önlemek için yeterli havalandırma yapılmalıdır.
:
-Seraya fide dikimi ile birlikte ilk ergin uçuşunu belirlemek üzere dekara 1 adet sarı yapışkan tuzak bitkinin 10-15 cm  üzerinden asılır.
-İlk ergin uçuşu belirlendikten sonra ise 10 m²’ye 1 tuzak gelecek şekilde 3 m aralıklarla ardışık olarak, tuzaklar aynı  şekilde yerleştirilir.
-Tuzaklar kirlendikçe yenisi ile değiştirilir.
Kimyasal mücadele:
-Yaprak başına 5 adet larva +pupa olduğunda ilaçlama yapılır.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

 Yorum yapmak için lütfen yan menüden giriş yapınız.

Ziraatciler - ziraatciler.com > Bitkisel > Bitki Zararlıları > A - B Zararlılar > Bamya Z. > Sebzelerde Beyaz Sinek Zararı ve Mücadelesi